visietekst JWO Leuven

Het JWO Leuven is het Leuvens Welzijnsoverleg. Diverse organisaties die met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werken overleggen en werken samen. We werken rond visie-ontwikkeling, krachtenbundeling met en afstemming op elkaar, formuleren van beleidssignalen en het organiseren van collectieve activitieiten en acties.

In 2019 maakten zij een visietekst rond de samenwerking Leuvense werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren. Doelstelling is om vanuit deze visie tot een hertekening te komen van het Leuvense aanbod, waarbij krachtenbundeling en samenwerking en bereik van specifieke (groepen) jongeren centraal staat.

Je kan de tekst hier lezen.