jongeren

Jongerenwerking den Tube is een deelwerking van buurtwerk 't Lampeke. Den Tube vierde in 2018 haar 30-jarig bestaan. De werking staat open voor jongeren van 12 jaar tot 30 jaar. Zij richt zich naar alle jongeren met specifieke aandacht voor jongeren in maatschappelijke kwetsbaarheid. We bereiken een multiculturele groep (22 nat.) uit de buurt (40%), groot-Leuven (40%) en de regio (20%). Er is een aanbod van (1) ontmoeting, (2) activiteit op maat van de jongeren, (3) inhoudelijk projectwerk en (4) individuele ondersteuning. Uitvalsbasis van den Tube is een gerenoveerd vrachtschip aan de Leuvense Vaart. Daarnaast een tweede ontmoetingsplek in in het Bruulpark. De activiteiten zijn zeer divers: cultuur, koken, sport, uitstappen en kampen ...  Er is ook aandacht voor beleidswerk en het stem geven aan jongeren (lokaal en bovenlokaal).Den Tube positioneert zich bewust in het centrum van het Leuvense jeugdwerklandschap met diverse samenwerkingsverbanden. Den Tube is ook lid van Uit de Marge.

De focus van de werking ligt op het bereiken van die jongeren die maar moeilijk een plek vinden in de samenleving. Zij stuiten vaak op moeilijk in te lossen verwachtingen en negatieve bekrachtiging vanuit hun omgeving. Op Den Tube geloven we in het potentieel van deze jongeren en gaan we met hen op een positieve manier op weg. Door net die dingen te doen die niet meteen van hen verwacht worden willen we het beeld van henzelf en dat van de samenleving bijstellen.