jongeren

Den Tube staat open voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar. We werken zo laagdrempelig mogelijk zodat iedereen zich thuis kan voelen in de jongerenwerking. Zo wordt de diversiteit van de buurt weerspiegeld in de werking van Den Tube. Door verschillende groepen samen te brengen willen we het wederzijds begrip, de verdraagzaamheid en het prettig samenleven in de buurt versterken. 

De focus van de werking ligt op het bereiken van die jongeren die maar moeilijk een plek vinden in de samenleving. Zij stuiten vaak op moeilijk in te lossen verwachtingen en negatieve bekrachtiging vanuit hun omgeving. Op Den Tube geloven we in het potentieel van deze jongeren en gaan we met hen op een positieve manier op weg. Door net die dingen te doen die niet meteen van hen verwacht worden willen we het beeld van henzelf en dat van de samenleving bijstellen.
    Share