erkenningen en subsidies

We verwijzen hiervoor naar het algemene deel van onze website. Wij krijgen voor onze jongerenwerking den Tube subsidies vanuit de stad Leuven als onderdeel van een geïntegreerde buurtwerking. Met deze middelen kunnen wij één jongerenwerk(st)er betalen en de werkingskosten voor de jaarwerking realiseren. Met eigen middelen (vanuit de buurtwerking) zorgen wij voor extra middelen. Zo hebben we twee jongerenwerk(st)ers in dienst (elk aan 75%). Dit wordt aangevuld met 1 kinderwerker, die deeltijds ingezet wordt binnen de jongerenwerking en de verbinding maakt voor de oudere kinderen, die de overgang maken.

In functie van specifieke projecten en activiteiten gaan we steeds op zoek naar extra financiering via sponsoring of projectsubsidies.

Voor 2020-2023 krijgen we projectmiddelen van de Vlaamse overheid via een erkenning als project bovenlokaal jeugdwerk. We zetten binnen dit project specifiek in op het samenleven in het park den Bruul. We nemen hiervoor ook een projectmedewerk(st)er aan.