Wat doen we?

Met de jongste groep (12 tot 16 jaar) doen we drie naschoolse activiteiten per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Tijdens de schoolvakanties is er een dagelijkse vakantiewerking van ‘s morgens tot ‘s avonds. Het activiteitenaanbod gaat van laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten als koken, sport en spel, instuif, enz. tot meer inhoudelijke activiteiten of trajecten zoals werken rond graffiti, toneel, een participatief kunstproject in de buurt of deelnemen aan de opruimactie als concrete invulling van werken rond leefbaarheid. De activiteiten gaan door zowel in den Tube, het buurthuis als op de Bruul. Den Tube is voor deze groep de vaste uitvalsbasis. De afgelegen ligging van Den Tube zorgt voor een belangrijke drempel bij de jongeren. Er is blijvende aandacht voor het veiligheidsgevoel van de jongeren. We zoeken vaak andere plekken in de buurt op. Zo is de Bruul ons vast speelterrein en gaan we ’s maandags vaak koken in ‘t Lampeke. We zoeken steeds naar manieren om de drempel voor jongeren zo laag mogelijk te houden.
 
Met de oudste groep (16+) schakelen we ons in in het samenwerkingsverband ‘Express Yourself’, dat zich inzet voor de uitbouw van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor jongeren in het Leuvense. Op Den Tube organiseren we wekelijks een instuif op vrijdagavond. De jongeren zijn dan welkom op Den Tube om te komen pingpongen, kickeren, muziek te draaien of een praatje te slaan. De ontmoeting staat hierbij centraal. Daarnaast zijn de jeugdwerkers vaak aanwezig op de wekelijkse atelierwerking op Arktos. Door deze atelierwerking brengen we de jongeren ook in contact met de trajectbegeleiding en de toeleiding naar arbeid bij Arktos. Ook van hieruit worden inhoudelijke pistes opgezet. Zo knutselden we op vraag van enkele jongeren en binnen het samenwerkingsverband Express Yourself, een informatiebord in elkaar, dat dient als een soort van Tube-valven. Het versterkt ook de communicatie met de jongeren. Ook begeleiden we jongeren naar de stuurgroep van Express Yourself, waar ze dan zelf hun idee├źn kunnen vertellen en uitvoeren. Individueel ondersteunen we jongeren op dezelfde manier als de 12- tot 16 jarigen, maar we hebben meer aandacht voor de ontwikkeling van ambities. Waar het mogelijk is, leggen we linken met de kinderwerking en de buurthuiswerking om dit te realiseren
 

Wil je weten wat er op den Tube  te doen is? Kijk dan snel in het maandprogramma

    Share