sport als integratiemiddel

De meeste jongeren, zowel in de jongste als oudste groep, doen graag aan sport. Toch zijn veel van hen niet aangesloten bij een sportclub. Via sport kan met de jongeren sterk gewerkt worden rond een aantal basisvaardigheden: teamgeest, samenwerking, eigen beperkingen en sterktes inzien, leren omgaan met verliezen. Sport neemt een belangrijke plaats in binnen onze werking. De aandacht voor voetbal steekt er met kop en schouders bovenuit.

De Bruul is een perfecte rekruteringsplaats voor ‘rondhangende’ jongeren, die niet bereikt worden bij de andere activiteiten van den Tube. Het is ook de plaats waar veel jongeren in contact komen met andere groepen: studenten, bejaarden, wandelaars,... In die zin is dit de ideale plek om aan integratie en verdraagzaamheid te werken. Op de Bruul wordt er dan ook heel wat afgevoetbald door onze jongeren.
 
Dit spontane voetbal is het vertrekpunt voor een diepgaander traject. Zo belandden we eerst met één, daarna met twee voetbalploegen in de Star-competitie; een voetbalcompetitie binnen het Leuvense jeugdwelzijnsveld. De competitie is een oefening op samenwerking, omgaan met winst of verlies, coaching van elkaar en de jeugdwerker accepteren, enz. Ook met de oudere groep nemen we deel aan een voetbalcompetitie, de centerliga.  Deze ploeg is zo ver gevorderd dat ze nu doorstromen naar de grote Leuvense zaalvoetbalcompetitie.
 
In de vakanties is er buurtvoetbal, georganiseerd door de sportdienst. Om hieraan deel te nemen moeten de jongeren zich enkele dagen op voorhand inschrijven met een ploegje. De dag zelf wordt er tegen ploegen van andere jongerenwerkingen gespeeld. Om met Den Tube mee te voetballen is regelmatig deelnemen aan de activiteiten noodzakelijk.
Naast voetbal laten we de jongeren ook kennismaken met andere sporttakken. Dit gebeurt door middel van workshops of initiaties. Zo stond muurklimmen, buikdans, parkour, gevechtskunsten, surfen, breakdance en Tai-Chi reeds op het programma. We brengen de jongeren ook op de hoogte van interessante mogelijkheden: sportcheques, kennismakingslessen en de sport-na-school pas. Deze SNS-passen werden in overleg met de sportdienst Leuven aangevraagd voor een aantal jongeren via den Tube.
    Share