beleidsparticipatie

Den Tube kan bogen op een rijke traditie wat betreft beleidsparticipatie.  Dit begint kleinschalig, in de eigen werking.  Hier krijgen de jongeren inspraak in zowat alle aspecten van de organisatie.  Zo worden de jongeren betrokken bij sollicitaties van nieuwe medewerkers.  Maar ook binnen de verschillende overheden, van lokaal tot Europees willen we de stem van de jongeren laten horen.

In juli 2010 trokken we met een delegatie van 5 jongeren en één jeugdwerker naar Brussel om daar deel te nemen aan een Europese jongerenconferentie.  De zesdaagse bijeenkomst werd georganiseerd door Eurochild, een Europese lobby-organisatie die werkt aan de bestrijding van kinderamoede.  Er waren 8 landen uit heel Europa vertegenwoordigd.  De jongeren ontdekten daar de instellingen van de EU, werkten aan een politieke boodschap en traden rechtstreeks in dialoog met hun europarlementsleden.

De politieke boodschap die de jongeren naar voor schoven bevatte drie luiken die de jongeren nauw aan het hart liggen:
1.     Luisteren naar kinderen en jongeren: De jongeren hebben wel degelijk een mening over de zaken waarmee ze geconfronteerd worden. Deze verschilt ook vaak van die van hun ouders, leerkrachten of jeugdwerkers. Ze vragen dan ook om serieus genomen te worden en op hun manier te mogen participeren aan het beleid.
2.     Sociale inclusie: Als het over armoede gaat leggen kinderen en jongeren vooral de nadruk op maatschappelijke uitsluiting. Het feit dat ze door sociale barriéres maar moeilijk toegang krijgen tot bepaalde diensten of organisaties speelt hen parten. Bewustmaking en dialoog tussen alle geledingen in de samenleving zou veel oplossen.
3.     Gelijkheid: Dit thema werd gekozen als paraplu waaronder een heel aantal maatschappelijke aspecten schuilen. De jongeren ijveren voor gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz.
 
In september bouwden we hierop verder door met een afvaardiging van de jongeren deel te nemen aan de Europese conferentie rond kinderarmoede, georganiseerd door de Belgische staatssecretaris voor armoedbestrijding Philippe Courard. De jongeren wisten op deze conferentie hun stempel te drukken door de eerlijke inkijk in hun leefwereld die ze boden aan de deelnemers.
 

Nassim en Chakir in een filmpje over sociale uitsluiting.

Oussama werkte mee aan dit filmpje over sociale inclusie

    Share